Danh sách nhà thuốc Quận 6

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng tìm địa chỉ nhà thuốc gần nhất nơi mình sống ở bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với Quản lý khu vực theo Số điện thoại: 0913 212 334

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Sản phẩm
1 Nhà Thuốc Lộc Sanh 830, Hậu Giang, P.2 Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, Viên Mồ Hôi Trộm, Siro Bé Hay Ăn Chóng Lớn
2 Nhà Thuốc Thiện Tâm A4, Bà Hom, P.13 Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, An trĩ, Siro  Bé Hay Ăn Chóng Lớn
3 Nhà Thuốc Tâm Ấn 31C,Tân Hòa Đông Đái Dầm, Viên Đái Dầm, Viên An bì, Siro Bé Hay Ăn Chóng Lớn
4 Nhà Thuốc  Bắc Minh Phụng 123,Minh Phụng, P.9 Đái Dầm, Viên Đái Dầm, Viên An bì, Mồ Hôi Trộm, Viên Mồ Hôi Trộm, Siro  An bì, Siro Bé Hay Ăn Chóng Lớn
5 Nhà Thuốc  Khánh Tâm 125, Minh Phụng, P.9 Đái Dầm, Viên Đái Dầm, Viên An bì, Siro Bé Hay Ăn Chóng Lớn
6 PCTYHCT Thầy Chín Luận 463, Nguyễn Văn Luông, P.12 Mồ Hôi Trộm, Viên An bì, Siro Bé Hay Ăn Chóng Lớn
7 Đông Y Linh Dược 103, Nguyễn Văn Luông Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, Viên Mồ Hôi Trộm, Siro Bé Hay Ăn Chóng Lớn
8 Nhà Thuốc Hoàng Chính 171, Bình Phú, P.10 Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, Viên Mồ Hôi Trộm, Siro Bé Hay Ăn Chóng Lớn
9 Nhà thuốc Vạn Tế Đường 46,Tháp Mười Đái Dầm, Viên Đái Dầm, Viên An bì, Siro Bé Hay Ăn Chóng Lớn
10 Nhà thuốc Thiện Tâm A4, Bà Hom, P.13 Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, Siro An bì, Siro Bé Hay Ăn Chóng Lớn