Danh sách nhà thuốc Quận 6

STT Tên Nhà Thuốc Địa chỉ
1 Nhà Thuốc Bắc Minh Phụng 123 Minh Phụng, P.9, Q.6
2 Nhà Thuốc Diệu Thảo 64 đường 26, P.10, Q.6
3 Nhà Thuốc đông Y Linh Dược 103 Nguyễn Văn Luông, Quận 6
4 Nhà Thuốc Hòa An đường 57 Lê Quang Sung, P.2, Q.6
5 Nhà Thuốc Hoàng Chinh 171 Bình Phú, P.11, Q.6
6 Nhà Thuốc Hằng đức đường 27 Bà Hom, P.13, Q.6
7 nhà thuốc Hoàng Dựoc. 170 A Tân Hòa Đông P4, Q6
8 Nhà Thuốc Hồng Liên 212A Hậu Giang, Phường 9, Quận 6
9 Nhà Thuốc Khiết Hòa đường 60-62 Phạm Hữu Thứ, Q.6
10 Nhà Thuốc Kin Lan 35ATân Hòa đông, Phường 14, Quận 6
11 Nhà Thuốc Khải Lộc. 344 An Dương Vương , Phường 10 , Quận 6.
12 Nhà Thuốc Khánh Tân 125 Minh Phụng, Quận 6
13 Nhà Thuốc Linh Chi 2 416 An Dương Vương, P.10, Q.6
14 Nhà Thuốc Linh Chi 1 Hậu Giang, Q6
15 Nhà Thuốc Linh Dược 103 Nguyễn Văn Luông, P.10, Q.6
16 Nhà Thuốc Lộc Sanh 830 Hậu Giang, P.12, Q.6
17 Nhà Thuốc Lập Thành 223 Tân Hòa đông. P.14, Q.6
18 Nhà Thuốc Minh Anh 312 Bình Tiên, phường 4, Quận 6
19 Nhà Thuốc Minh Phụng 180 Minh Phụng, Phường 6, Quận 6, Tp.HCM
20 Nhà Thuốc Nhơn Hòa Dược Hãng 71 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 11, quận 6, Tp. HCM
21 Nhà Thuốc Nhân Thành 93A Nguyễn Văn Luông, Phường 10, Quận 6
22 Nhà thuốc Phúc Anh. 200B Hậu Giang .F6 ,Q6
23 Nhà Thuốc Phú Lâm 1019 Hồng Bàng, P.12, Q.6
24 Nhà Thuốc Tâm ân 31C Tân Hòa đông, P.13, Q.6
25 Y Học Cổ Truyền Thầy Chín Luận 463 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Tp.HCM
26 Nhà Thuốc Thành đạt 260A Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6
27 Nhà Thuốc Thúy Loan 204 Gia Phú, phường 1, Quận 6
28 Nhà Thuốc Thiên Phú 76 Tân Hòa đông, Phường 14, Quận 6
29 Nhà Thuốc Thiện Tâm A4 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Tp.HCM
30 Nhà Thuốc Vạn Tế đường 46 Tháp mười, P.2, Q.6