Danh sách nhà thuốc quận Gò Vấp

STT Tên Nhà Thuốc Địa chỉ Quận
1 Nhà thuốc Chỉnh Trang 3/43, Lê Đức Thọ, Phường 15 Gò Vấp
2 Nhà thuốc Tú Anh 1689, Lê Đức Thọ, Phường 16 Gò Vấp
3 Nhà thuốc Hoàng Mỹ 611, Lê Đức Thọ, Phường 16 Gò Vấp
4 Nhà thuốc Ngọc Sơn 23/9, Lê Đức Thọ, Phường 16 Gò Vấp
5 Nhà thuốc Nhật Anh 2/4, Lê Đức Thọ, Phường 7 Gò Vấp
6 Nhà thuốc Thùy Dung 187, Lê Đức Thọ, Phường 16 Gò Vấp
7 Nhà thuốc Thanh Thanh 581, Lê Đức Thọ, Phường 16 Gò Vấp
8 Nhà thuốc Trí Tâm 390 (Số Cũ 79/858), Lê Đức Thọ, Phường 6 Gò Vấp
9 Nhà thuốc Xuân Thu 338, Lê Đức Thọ, Phường 17 Gò Vấp
10 Nhà thuốc Vạn Hòa Đường 20/410, Lê Đức Thọ, Phường 16 Gò Vấp
11 Nhà thuốc Mai Uyên 118, Lê Đức Thọ, Phường 6 Gò Vấp
12 Nhà thuốc Minh Thảo 114, Lê Đức Thọ, Phường 6 Gò Vấp
13 Nhà thuốc Duy Châu 139B, Lê Đức Thọ, Phường 7 Gò Vấp
14 Nhà thuốc Nhật Thanh 72, Lê Đức Thọ, Phường 7 Gò Vấp
15 Nhà thuốc Thanh Mai 8/30 , Lê Đức Thọ, Phường 7 Gò Vấp
16 Nhà thuốc Nhân Ái 1 1174/102A, Lê Đức Thọ, Phường 16 Gò Vấp
17 Nhà thuốc Thiên Ân 16/5, Thống Nhất, Phường 16 Gò Vấp
18 Nhà thuốc Huy Phong 175, Thống Nhất, Phường 11 Gò Vấp
19 Nhà thuốc Kim Nga 50/4, Thống Nhất, Phường 11 Gò Vấp
20 Nhà thuốc Gia Khang 27/6C, Thống Nhất, Phường 11 Gò Vấp
21 Nhà thuốc Hoài Nam 355, Thống Nhất, Phường 16 Gò Vấp
22 Nhà thuốc Khải Hoàn 23/6B, Thống Nhất, Phường 11 Gò Vấp
23 Nhà thuốc Vân Anh 143B, Thống Nhất, Phường 16 Gò Vấp
24 Nhà Thuốc Tiên Long 313, Thống Nhất, Phường 16 Gò Vấp
25 Nhà thuốc Hợp An 46/2A, Thống Nhất, Phường 16 Gò Vấp
26 Nhà thuốc Bác Ái 72/1, Phạm Văn Chiêu, Phường 11 Gò Vấp
27 Nhà thuốc Minh Phước 57/4F, Phạm Văn Chiêu, Phường 9 Gò Vấp
28 Nhà thuốc Phú Thịnh 173/24, Dương Quảng Hàm, Phường 7 Gò Vấp
29 Nhà thuốc Thùy Trang 147, Nguyễn Kiệm, Phường 3 Gò Vấp
30 Nhà thuốc Đại Đường 790/16, Nguyễn Kiệm, Phường 3 Gò Vấp