Danh sách nhà thuốc tại Bình Dương

TT Tên nhà thuốc Điện thoại Địa chỉ
1 NT Ánh Châu 06506261165 210 Nguyễn Trãi. Lái Thiêu,Huyện Thuận An,(Bình Dương)
2 NT Hữu Thiên 617/2 Lê  Hồng Phong, Thị xã Thủ Dầu Một,(Bình Dương)
3 NT Thiên Thọ Đường 06503824009 Nguyễn Thái Học, Thị xã Thủ Dầu Một, (Bình Dương)
4 NT NGOC HIEN 0983872964 Bình Dương 2, Huyện Dĩ An, (Bình Dương)
5 ĐL Hồng Ngọc 06503735937 22/22 Kp.Thống Nhất, Huyện Dĩ An, (Bình Dương)
6 NT Chí Huy Bình Thuận 2, Thuận Giao, Huyện Thuận An, (Bình Dương)
7 NT Linh Linh 06503823792 90 Hai Bà Trưng, Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, (Bình Dương)
8 NT 101 06503829291 Chợ Thủ Dầu Một, Thị xã Thủ Dầu Một, (Bình Dương)
9 NT Hồng Ngọc 0974538953 18/48 Lê Hồng Phong, Thị xã Thủ Dầu Một, (Bình Dương)
10 NT Thân Nhân 443 Lê Hông Phong, Thị xã Thủ Dầu Một, (Bình Dương)