Danh sách nhà thuốc tại Đồng Tháp

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng tìm địa chỉ nhà thuốc gần nhất nơi mình sống ở bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với Quản lý khu vực theo  Số điện thoại: 0916662334

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Sản phẩm
1 Nt Ích Thọ Đường 363 Long Thành, Long Hậu, Lai Vung. 0673.656434 Đái Dầm, Ho, An trĩ
2 NtThuận Phước P2, Thành phố Cao Lãnh, Cao Lãnh 0673.851495 Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, Ho
3 Nt Vĩnh Đức Đường 23, Nguyễn Du, Cao Lãnh, 0673.851633 Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, Ho
4 Nt Tế Lương Đường 2 TT Sa rài, Chợ Tân Hồng 0676.282.599 Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm
5 Nt Dân Sanh Đường 30 Thiên Hộ Dương, TX Hồng Ngự 0673.561656 Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm