Danh sách nhà thuốc tại Trà Vinh

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng tìm địa chỉ nhà thuốc gần nhất nơi mình sống ở bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với Quản lý khu vực theo Số điện thoại: 0916662334

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Sản phẩm
1 Nt Huệ Quầy 1 119 Lê Lợi, P.3, TP Trà Vỉnh Đái Dầm
2 Nt Phúc Thọ Xuân 34 Hùng Vương,P.14, TP Trà Vinh Đái Dầm
3 Nt Trọng Thanh ấp Chợ, Tân An, Càng Long Đái Dầm
4 ĐL Khánh Trình Chợ Lo Co, Càng Long Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, Thuốc Ho
5 ĐL Thu Giang Chợ phước hưng, Trà Cú Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm