Danh sách nhà thuốc tại Vũng Tàu

TT Tên nhà thuốc Điện thoại Địa chỉ Quận\Huyện Tỉnh\Thành
1 NT Bá An đường 0643825786 69 Lê Quý Đông Thị xã Bà Rịa Bà Rịa Vũng Tàu
2 NT 0646258022 473 Trương Công Định Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu
3 NT Thảo Tiên 0933928444 739 Bình Giã Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu
4 NT Rạng Đông 62 Lê Quang Định Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu
5 NT Cúc Bến Đình 0643837500 227 Lê Lợi Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu
6 NT Mai Hâm 0643562561 258 Nguyễn An Ninh Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu