Danh sách nhà thuốc Bắc Giang

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng tìm địa chỉ nhà thuốc gần nhất nơi mình sống ở bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với Quản lý khu vực theo Số điện thoại: 0903424440

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Sản phẩm
1 Công ty Ngọc Đông 18 Ngõ 294 Lê Lợi, TP Bắc Giang Đái dầm, Mồ Hôi Trộm, Viên Đái dầm
2 QT Hiền Dũng 204 Lê Lợi, TP Bắc Giang Đái dầm, Mồ Hôi Trộm, Ho, An trĩ, An bì
3 QT Phương Hòa 802 Lê Lợi, Dĩnh Kế, TP Bắc Giang Đái dầm, Mồ Hôi Trộm, Viên An bì
4 QT Dũng Dương 137 Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang Đái dầm, Mồ Hôi Trộm, Ho, An trĩ, An bì
5 NT Hà Hiển 149 Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang Đái dầm, Mồ Hôi Trộm, Ho, An trĩ, An bì, Viên MMồ Hôi Trộm
6 NT Thành Long Nguyễn Thành Long – TT Thắng – Hiệp Hòa Đái dầm, Bé Hay Ăn Chóng Lớn
7  HT Bắc Giang – Chị Tuyết Nguyễn Thị Tuyết – TT Kép – Lạng Giang Đái dầm, Mồ Hôi Trộm, Viên An bì, Satauxe
8 NT Thành Biên NT Thành Biên – TT Vôi – Lạng Giang Đái dầm, Mồ Hôi Trộm, Ho, An trĩ
9 HT Dương Thị Thao Dương Thị Thao – Khu 1- TT Bích Động – Việt Yên Đái dầm, Mồ Hôi Trộm, Viên Đái dầm
10 QT TT Đông Thị Hợi QT TT Đông Thị Hợi – TT Cao Thượng – Tân Yên Đái dầm, Mồ Hôi Trộm, An bì, Siro Bé Hay Ăn Chóng Lớn
11 HT Nguyễn Văn Hoàn Nguyễn Văn Hoàn – TT Cầu Gồ – Yên Thế Đái dầm, Mồ Hôi Trộm, Ho
12 HT Thúy Quỳnh Tự Lạn – Việt Yên Đái dầm, Siro An bì, Bé Hay Ăn Chóng Lớn
13 HT cô Hà Đại Lâm – Lạng Giang Đái dầm, Bé Hay Ăn Chóng Lớn, Satauxe