Danh sách nhà thuốc Bình Định

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng tìm địa chỉ nhà thuốc gần nhất nơi mình sống ở bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với Quản lý khu vực theo Số điện thoại: 0903.424.440

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Sản phẩm
1 Quầy thuốc Thanh Quang 272 Đào Phấn ngã tư Tuy Phước, Quy Nhơn, Bình Định Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, Thuốc Ho, An bì, Bé Hay Ăn Chóng Lớn
2 Nhà thuốc Ý Nhi 2 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, Thuốc Ho
3 Nhà thuốc Bảo Dung 321 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, Thuốc Ho, An bì, Bé Hay Ăn Chóng Lớn, An trĩ
4 Nhà thuốc Thảo 10 Võ Mười, Quy Nhơn, Bình Định Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm
5 Nhà thuốc Sơn Lan 1007 Hùng Vương, Quy Nhơn, Bình Định Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm