Danh sách nhà thuốc Điện Biên

STT Tên NT Đường, xã, phường, thị trấn
1 Nhà thuốc Minh Ngọc 183,tổ 5,Phường Him Lam,Thành phố Điện Biên,
Tỉnh Điện Biên
2 Nhà thuốc Thanh Dũng 608,tổ 1,Phường Tân Thanh,Thành phố Điện Biên,
Tỉnh Điện Biên
3 Quầy số 2 910,tổ 8,Phường Mường Thanh,Thành phố Điện Biên,
Tỉnh
Điện Biên
4 quầy số3 912,tổ 8,Phường. Mường Thanh,Thành phố
Điện Biên,
Tỉnh Điện Biên
5 Nhà Thuốc Linh Chi 489,Tổ 7,Phường. Mường Thanh,Thành phố
Điện Biên,
Tỉnh Điện Biên
6 Đại lý Minh Tâm Tổ 8,Phường. Nam Thanh,Thành phố Điện Biên,
Tỉnh Điện Biên
7 Đại lý số 26 ki ốt 2,chợ Nam Thanh,Thành phố Điện Biên,
Tỉnh Điện Biên
8 nhà thuốc-DS Trần Bá Hải Ki ốt 10,chợ Nam Thanh,Thành phố Điện Biên,
Tỉnh Điện Biên
9 nhà thuốc sô 1 Tổ 7,Phường. Tân Thanh,Thành phố Điện Biên,
Tỉnh Điện Biên
10 Nhà thuốc Tiến Đạt ki ốt 14,Chợ trung tâm 1,Thành phố Điện Biên,
Tỉnh Điện Biên
11 Nhà thuốc Tuấn Thành Ki ốt 14 -A5,Chợ trung tâm 1,Thành phố
Điện Biên,
Tỉnh Điện Biên
12 Công Ty Cổ Phần dược phẩm Hoàng Lan 81,Tổ 2,Phường. Thanh Bình,Thành phố
Điện Biên,
Tỉnh Điện Biên
13 Công Ty Trách Nhiệm Hưu Hạn Dược Phẩm Hà Thành 43,Tổ 3 ,Phường Thanh Bình ,Thành phố
Điện Biên,
Tỉnh Điện Biên
14 Hiệu thuốc Đức Thịnh 02,Tổ 12,Phường.Mường Thanh,Thành phố
Điện Biên,
Tỉnh Điện Biên
15 Đại Lý số 2 177,Chợ trung tâm 3,Phường.Mường Thanh,
Thành phố Điện Biên,Tỉnh Điện Biên
16 Đại Lý bán thuốc số 13 C17,,Thanh Xương,Huyện Điện Biên,
Tỉnh Điện Biên
17 Dai Ly Ban Thuoc so 7 C17 Xa thanh Xuong  Huyện  Điên Biên
18 Quầy số 6 phố 10,Thanh Trường,Thành phố Điện Biên,
Tỉnh Điện Biên
19 Quầy số 2-Cty dược Phương Thảo Ki ốt 06,dãy nhà A1,Trung tâm TM Him LamThành phố Điện Biên,Tỉnh Điện Biên
20 Nhà Thuốc Yến Nhi Số90,Tổ 28 , Phường Mường Thanh TP
Điện Biên , Tỉnh Điện Biên
21 Nhà thuốc Khánh Phượng Phố 10,Phường.Thanh Trường,Thành phố
Điện Biên,Tỉnh Điện Biên
22 Cty CP Vật Tư Y Tế Tổ 7, Phường. Tân Thanh,Tp Điện Biên,
Tỉnh Điện Biên
23 Đại lý số 29 Tổ 11 Phường.Nam Thanh,TP Điện Biên,
Tỉnh Điện Biên
24 Quầy thuốc số 6 Ki ốt số 3, Chợ Him Lam, Phường Him Lam,
25 Quầy thuốc số 9 Đội 5B, xã Thanh Luông, Điện Biên,
Tỉnh Điện Biên
26 Nhà thuốc Tú Anh 493 tổ 15 phường Hàn Lam, TP Điện Biên