Danh sách nhà thuốc Hòa Bình

TT Tên nhà thuốc Điện thoại Địa chỉ
1 QT số 6 0978390200 Chợ Rẫy, xã Phú Lương, Huyện Lạc Sơn, (Hòa Bình)
2 QT Lệ Lanh 0978793750 Cổng chợ Vụ Bản, TT Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, (Hòa Bình)
3 QT  Lệ Lanh 0982081838 Ngã ba xưa, Xã Xuất Hóa, Huyện Lạc Sơn, (Hòa Bình)
4 QT Lê Thị Hải 0985413764 Xã Xuất Hóa, Huyện Lạc Sơn, (Hòa Bình)
5 QT số 52 02183891095/0942567172 Tổ 12 ngã 3 tỉnh đội, Phường Chăm Mát, Thành phố Hoà Bình, (Hòa Bình)
6 QT số 1 01682556568 Tiểu khu 12 TT Lương Sơn, Huyện Lưương Sơn, (Hòa Bình)
7 NT Quang Chính 01668586663 Tổ 31 Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, (Hòa Bình)
8 NT Nga Cách 0912066550/02183852617 623 Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, (Hòa Bình)
9 NT Thanh Thủy 01636682288 48 Ngô Quyền, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, (Hòa Bình)
10 NT 02183853241 296/25 Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, (Hòa Bình)