Danh sách nhà thuốc Huế

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng tìm địa chỉ nhà thuốc gần nhất nơi mình sống ở bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với Quản lý khu vực theo Số điện thoại: 0903424440

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Sản phẩm
1 QT Hương Tú Vinh Thanh, Phú Vang Đái dầm, Mồ Hôi Trộm, Ho
2 Công ty TNHH DP Mạnh Tý – Việt Mỹ 74 – 76 Ngỗ Quyền – TP Huế Đái dầm, Mồ Hôi Trộm, Ho, An trĩ, An bì, Viên Đái dầm
3 HT Ngọc Huế Chợ Truồi Lộc An, Phú Lộc Đái dầm, Bé HACL bột
4 HT Ngô Quý Thích Trần Hưng Đạo 157, TP Huế Đái dầm, Mồ Hôi Trộm, An bì
5 QT Tây số 03 -  Dì Hồng Chợ Phú Bài, Hương Thủy Viên Đái dầm , An bì
6 NT Đại Hùng 127 Trần Hưng Đạo, TP Huế Đái dầm, Mồ Hôi Trộm, An trĩ, An bì