Danh sách nhà thuốc Lạng Sơn

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng tìm địa chỉ nhà thuốc gần nhất nơi mình sống ở bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với Quản lý khu vực theo Số điện thoại: 0903424440

TT Tên nhà thuốc Điện thoại Địa chỉ
1 QT Kim Oanh 01662532668 20 khu nhà thờ, TT Lộc Bình, Thành phố Lạng Sơn, (Lạng Sơn)
2 NT 355 0253876946 355 Bà Triệu, Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, (Lạng Sơn)
3 QT Lan Hương 01694710686 17 Cẩu Pung, Tràng Định, Thành phố Lạng Sơn, (Lạng Sơn)
4 NT 140 0253872868 140 Phai Vệ, Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, (Lạng Sơn)
5 NT Huy Định 0253870878 58 Trần Đăng ninh, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, (Lạng Sơn)
6 QT 52a 0253899300 52 Trần Đăng ninh, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, (Lạng Sơn)
7 QT TânTiến 0985572690 44 Trần Đăng ninh, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, (Lạng Sơn)
8 QT Vạn Phúc 0253713589 42 Trần Đăng ninh, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, (Lạng Sơn)
9 QT 165 0253871206/0915994491 165 Lê Hồng Phong, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, (Lạng Sơn)
10 NT Đa Phúc 0253876820 144 Lê Hồng Phong, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, (Lạng Sơn)