Danh sách nhà thuốc Sơn La

STT Tên NT Đường, xã, phường, thị trấn Quận, huyên Tỉnh
1 NT DS Đức Tiểu Khu 1 ,Phường
Chiềng Sinh
TP Sơn La Sơn La
2 HT Số 10 Tiểu Khu 1, Phường
Chiềng Sinh
TP Sơn La Sơn La
3 HT Trần Thị Hương Tiểu Khu 2, Phường
Chiềng Sinh
TP Sơn La Sơn La
4 NT GPP 36 Trường Chinh-P
Quyết Thắng
TP Sơn La Sơn La
5 Cty DP Tuấn Hùng 384 Trần Đăng Ninh-P
Quyết Thắng
TP Sơn La Sơn La
6 Hải Yến 125 Trường Chinh-Tổ 1-
Quyết Thắng
TP Sơn La Sơn La
7 HT Số 2 Tổ 13-P Quyết Thắng TP Sơn La Sơn La
8 Minh Hạnh Số 9 Trường Chinh-P
Quyết Thắng
TP Sơn La Sơn La
9 NT Dinh Thị Thung 49 Nguyễn Lương Bằng-
Quyết Thắng
TP Sơn La Sơn La
10 Cty CPDP 2 276 Chu Văn Thịnh TP Sơn La Sơn La
11 HT Số 26 210 Tổ 6 P Tô Hiệu TP Sơn La Sơn La
12 Công ty CP y tế Dược
Sơn La
63 Lò Văn Giá-Chiềng Lề TP Sơn La Sơn La
13 Mai Vinh 213 Lò Văn Giá-Chiềng Lề TP Sơn La Sơn La
14 Phương Thảo Tổ 8 Phường Tô Hiệu TP Sơn La Sơn La
15 HT Mai Quang Chính Chợ TT TP Sơn La TP Sơn La Sơn La
16 HT Nguyễn Thị Mạnh Chợ TT TX Sơn La TP Sơn La Sơn La
17 Tuấn Thung Số 2 Đường Tỉnh Ủy TP Sơn La Sơn La
18 ĐL Ánh Ngọc Đường Tô Hiệu Tổ 9-
Chiềng Lề
TP Sơn La Sơn La
19 QT Nguyễn Thị Tiến Tổ 4 Phường Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La
20 Hải Vân Trần Đăng Ninh-Tổ1 P
Quyết Thắng
TP Sơn La Sơn La
21 Phương Linh 167 Tô Hiệu-P Chiềng Lề TP Sơn La Sơn La
22 Lan Lan 209 Tô Hiệu-P Chiềng Lề TP Sơn La Sơn La
23 Minh Sáu 37 Điện Biên-Tổ4-P.
Quyết Thắng
TP Sơn La Sơn La
24 QT Nguyễn Thu Hồng 34 Nguyễn Lương bằng-
Quyết Thắng
TP Sơn La Sơn La
25 Cty DP Phú Tấn 659-Trần Đăng Ninh-P.
Quyết Thắng
TP Sơn La Sơn La
26 Linh Linh Số100 Đ 3/2-Tổ 8-P.
Quyết Thắng
TP Sơn La Sơn La
27 Hà Lan 242-Tổ 1 P.Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La
28 QT Số 2 Tổ 2- P.Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La
29 QT Số 4 TK 3 TT Thuận Châu Thuận Châu Sơn La