Danh sách nhà thuốc tại Quảng Bình

STT Tên NT Đường, xã, phường, thị trấn Quận, huyên Tỉnh
1 HT chị Duyên 57 Lý Thường Kiệt,
Đồng Hới
Đồng Hới Quảng Bình
2 NT Ngọc Hà 483 Lý Thường Kiệt,
Đồng Hới
Đồng Hới Quảng Bình
3 NT Hương Nhân 10 Mẹ Suốt , Đồng Hới Đồng Hới Quảng Bình
4 NT Nga Sơn 47 Trần Hưng Đạo,
Đồng Hới
Đồng Hới Quảng Bình
5 NT Phương Anh 362 Trần Hưng Đạo,
Đồng Hới
Đồng Hới Quảng Bình
6 NT Việt Phương 160 Lê Lợi,
Đồng Hới
Đồng Hới Quảng Bình
7 NT Long Loan 285 Lý Thái Tổ,
Đồng Hới
Đồng Hới Quảng Bình
8 NT Xuân Hữu 10 Trường Chinh,
Đồng Hới
Đồng Hới Quảng Bình
9 HT số 1 25 Lý Thường Kiệt,
Đồng Hới
Đồng Hới Quảng Bình
10 NT Thanh Hoa 104 Lý Thường Kiệt,
Đồng Hới
Đồng Hới Quảng Bình
11 NT Hồng Thuận 39 Lý Thường Kiệt,
Đồng Hới
Đồng Hới Quảng Bình
12 HT số 2 57 Lý Thường Kiệt,
Đồng Hới
Đồng Hới Quảng Bình
13 HT số 20 114 Phan Đình Phùng,
Đồng Hới
Đồng Hới Quảng Bình