Danh sách nhà thuốc tại Quảng Ngãi

STT Nhà Thuốc Địa chỉ Quận/huyện Tỉnh
1 Công ty Dược Phú Nguyên Thịnh Số 18/12 (18/21 cũ) Chu Văn  An, Phường Trần Phú tp quảng ngãi Quãng Ngãi
2 Công ty TNHH Dược Phẩm Tài Thịnh Số 313 Nguyễn Du – Phường Nghĩa Chánh tp quảng ngãi Quãng Ngãi
3 Cty TNHH 1 TV Dược Tâm Thành 25 Nguyễn Bá Loan tp quảng ngãi Quãng Ngãi
4 Nhà thuốc Anh Khoa 02 Nguyễn Thụy – Tp Quảng Ngãi Trần Phú Quãng Ngãi
5 Nhà thuốc bắc Thanh Bình 215 Nguyễn Nghiêm – Tp Quảng Ngãi Nguyễn Nghiêm Quãng Ngãi
6 Nhà thuốc Dũng Loan 243 Lê Trung Đình , Phường Trần Hưng Đạo tp quảng ngãi Quãng Ngãi
7 Nhà thuốc Hoàng Thịnh 45 Võ Thị Sáu – TP Quảng Ngãi Trần Phú Quãng Ngãi
8 Nhà thuốc Mỹ Ngọc 59 Nguyễn Tự Tân – Tp Quảng Ngãi Nghĩa Chánh Quãng Ngãi
9 Nhà thuốc Nam Thành 441 Hùng Vương – Tp Quảng Ngãi Trần Phú Quãng Ngãi
10 Nhà thuốc Phúc Tâm 272 Nguyễn Nghiêm , Phường Nguyễn Nghiêm tp quảng ngãi Quãng Ngãi
11 Nhà thuốc Tạ Ninh 70 Ngô Quyền, Phường Trần Hưng Đạo tp quảng ngãi Quãng Ngãi
12 Nhà thuốc Thanh Bình 215  Nguyễn Nghiêm tp quảng ngãi Quãng Ngãi
13 Nhà thuốc Thịnh Phát 297 Hùng Vương,Phường Trần Phú tp quảng ngãi Quãng Ngãi
14 Nhà thuốc Thịnh Phát 297 Hùng Vương – Tp Quảng Ngãi Trần Phú Quãng Ngãi
15 Nhà thuốc Thuộc Đường 394 Quang Trung – Tp Quảng Ngãi Nguyễn Nghiêm Quãng Ngãi
16 Nhà thuốc Vương Lộc 301 Hùng Vương – TP Quảng Ngãi Trần Phú Quãng Ngãi
17 Nhà thuốc Vy Hạnh 219 Lê Trung Đình – Tp Quảng Ngãi Nghĩa Chánh Quãng Ngãi
18 Phòng khám Sỹ Lan 82 Võ Tùng , Phường Lê Hồng Phong tp quảng ngãi Quãng Ngãi