Danh sách nhà thuốc tại Quảng Trị

STT Tên NT Đường, xã, phường, thị trấn
1 HT số 12 Khu phố 3,TT Cửa Việt, Gio Linh
2 NT Tý Hường Nhà 3, tầng 1, Chợ Đông Hà, Đông Hà
3 HT Thanh Hằng Ki ốt 2, nhà 1, tầng 1, Chợ Đông Hà, Đông Hà
4 NT Ngân Hoa 27 Phan Bội Châu, Đông Hà
5 NT Tuấn Hà 118 Hàm Nghi, Đông Hà
6 HT số 41 78 Lê Lợi, Đông Hà
7 HT số 9 165 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị
8 HT số 4 40 Nguyễn Thị Lý, TX Q.Trị
9 NT Nam Anh 35 Trần Hưng Đạo, TX Q.Trị
10 ĐL Nguyễn Thị Thắm 136 Lê Thế Tiết,TT Lao Bảo, Hướng hóa