Danh sách nhà thuốc Thanh Hóa

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng tìm địa chỉ nhà thuốc gần nhất nơi mình sống ở bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với Quản lý khu vực theo Số điện thoại: 0903424440

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Sản phẩm
1 Công ty DP Hạnh Hải 197 Nguyễn Trãi, Tân Sơn Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, Ho, An bì, Viên Đái Dầm
2 Nhà thuốc Thảo Vân 91 Đào Duy Từ, Ba Đình, Thanh Hóa Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, Ho, An trĩ, An bì, Bé HACL, Viên Đái Dầm
3 Nhà thuốc Xuân Quý 177 Trường Thi, Trường Thi, Thanh Hóa Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, Ho, An trĩ, An bì, Viên Đái Dầm
4 NT Huệ Căn Thị Trấn Bút Sơn, Hoằng Hóa Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, Ho, An trĩ, An bì, Viên Đái Dầm, Si ro bé Hay Ăn Chóng Lớn
5 Công ty dược Thanh Tùng (NT Thanh Tùng) Thôn Chung Chính, Xã Hải Hòa, Huyện Tĩnh Gia, Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, Ho, An trĩ, An bì
6 Nhà thuốc Hà Hinh Ngã Tư Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc, Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, Ho, An trĩ, An bì, Viên Đái Dầm, Siro bé Hay Ăn Chóng Lớn
7 Quầy thuốc số 03 (Cô Đằng) số 681 Đường Lam Sơn, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, An trĩ, An bì, Viên Đái Dầm, Siro bé Hay Ăn Chóng Lớn
8 Nhà thuốc Lộc Linh Thôn 6, Quảng Giao, Quảng Xương Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, Ho, An trĩ
9 Quầy thuốc Trâm Tới (QT số 04) Thôn Đình Bảng, Xã Hoằng Lộc, Hoằng Hóa Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, Ho, Viên Đái Dầm
10 Nhà thuốc số 11 (NT Thanh Thảo) 498 Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, An trĩ, An bì, Viên Đái Dầm, Siro bé Hay Ăn Chóng Lớn
11 Nhà thuốc Hồng Thanh 100 Nguyễn Trãi, Phường Tân Sơn, Thanh Hóa Đái Dầm, Mồ Hôi Trộm, An trĩ, An bì