Danh sách nhà thuốc Yên Bái

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng tìm địa chỉ nhà thuốc gần nhất nơi mình sống ở bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với Quản lý khu vực theo Số điện thoại: 0903424440

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Sản phẩm
1 Mai Hồng Chanh Mông Sơn,Yên Bình,Yên Bình Đái dầm, Mồ Hôi Trộm,, An bì, Viên Đái dầm, Siro Bé Hay Ăn Chóng Lớn
2 Đại lý Cường Mùi Tổ 1, TT Yên Bình Đái dầm, Mồ Hôi Trộm,, Ho, An trĩ, An bì, Viên Đái dầm, Viên An bì, Siro Bé Hay Ăn Chóng Lớn
3 Ngô Quang Tùng P.Trung Tâm,TX Nghĩa Lộ Đái dầm, Mồ Hôi Trộm,, An bì, Viên Đái dầm
4 Trương quốc Huy Giới Phiên,TP Yên Bái Đái dầm, Mồ Hôi Trộm,, An bì, Viên Đái dầm, Siro Bé Hay Ăn Chóng Lớn
5 Nông Văn Trường Lục Yên,Yên Bái Đái dầm, Mồ Hôi Trộm,, An bì, Viên Đái dầm
6 Nguyễn Thu Phương Lục Yên,Yên Bái Đái dầm, Mồ Hôi Trộm,, An bì, Viên Đái dầm, Siro Bé Hay Ăn Chóng Lớn
7 Nguyễn Minh Trang km 12,Ybinh,YB Đái dầm, Mồ Hôi Trộm,, An bì, Viên Đái dầm, An bì
8 Nguyễn Thùy Linh p.Nguyễn Phúc,TP YB Đái dầm, Mồ Hôi Trộm,, An bì, Viên Đái dầm, Siro Bé Hay Ăn Chóng Lớn
9 Nguyễn Thị Ngọc km16,Yên Bình,YB Đái dầm, Mồ Hôi Trộm,, An bì, Viên An bì
10 Đặng Thị Thủy km9,Yên bình,YB Đái dầm, Mồ Hôi Trộm,, Viên An bì, Siro Bé Hay Ăn Chóng Lớn
11 Nguyên Thị Phương Thảo km 10,Yên Bình ,YB Đái dầm, Mồ Hôi Trộm,, Viên An bì
12 Bùi Ngọc Quỳnh km 6,TP Yên Bái Đái dầm, Mồ Hôi Trộm,, Viên An bì
13 Phạm Thị Kiều km 6,TP Yên Bái Đái dầm, Mồ Hôi Trộm,, Viên An bì
14 Phan Thị Kim Liên Thác Bà,YB Đái dầm, Mồ Hôi Trộm,, Viên An bì