Công ty dược phẩm 3Tpharma » Bệnh trĩ ở phụ nữ mang thai http://3tpharma.com.vn Mon, 12 Feb 2018 03:14:04 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.3.1 Bị trĩ khi mang thai có ảnh hưởng gì không? http://3tpharma.com.vn/22883/bi-tri-khi-mang-thai-co-anh-huong-gi-khong/ http://3tpharma.com.vn/22883/bi-tri-khi-mang-thai-co-anh-huong-gi-khong/#respond Mon, 02 Mar 2015 07:33:27 +0000 http://3tpharma.com.vn/?p=22883 http://3tpharma.com.vn/22883/bi-tri-khi-mang-thai-co-anh-huong-gi-khong/feed/ 0 Giảm đau cho bà bầu bị trĩ http://3tpharma.com.vn/18528/giam-dau-cho-ba-bau-bi-tri/ http://3tpharma.com.vn/18528/giam-dau-cho-ba-bau-bi-tri/#respond Fri, 20 Dec 2013 04:16:09 +0000 http://3tpharma.com.vn/18528/giam-dau-cho-ba-bau-bi-tri/ http://3tpharma.com.vn/18528/giam-dau-cho-ba-bau-bi-tri/feed/ 0 Bệnh trĩ, táo bón ở phụ nữ mang thai tháng thứ 6 http://3tpharma.com.vn/18049/benh-tri-tao-bon-o-phu-nu-mang-thai-thang-thu-6/ http://3tpharma.com.vn/18049/benh-tri-tao-bon-o-phu-nu-mang-thai-thang-thu-6/#respond Mon, 18 Nov 2013 21:39:34 +0000 http://3tpharma.com.vn/?p=18049 http://3tpharma.com.vn/18049/benh-tri-tao-bon-o-phu-nu-mang-thai-thang-thu-6/feed/ 0 Tại sao phụ nữ mang thai và sau sinh dễ bị trĩ? http://3tpharma.com.vn/17772/tai-sao-phu-nu-mang-thai-va-sau-sinh-de-bi-tri/ http://3tpharma.com.vn/17772/tai-sao-phu-nu-mang-thai-va-sau-sinh-de-bi-tri/#respond Sat, 14 Sep 2013 07:16:00 +0000 http://3tpharma.com.vn/17772/tai-sao-phu-nu-mang-thai-va-sau-sinh-de-bi-tri/ http://3tpharma.com.vn/17772/tai-sao-phu-nu-mang-thai-va-sau-sinh-de-bi-tri/feed/ 0 Giải pháp an toàn chữa trĩ cho bà bầu http://3tpharma.com.vn/17739/giai-phap-an-toan-chua-tri-cho-ba-bau/ http://3tpharma.com.vn/17739/giai-phap-an-toan-chua-tri-cho-ba-bau/#respond Fri, 06 Sep 2013 08:33:56 +0000 http://3tpharma.com.vn/17739/giai-phap-an-toan-chua-tri-cho-ba-bau/ http://3tpharma.com.vn/17739/giai-phap-an-toan-chua-tri-cho-ba-bau/feed/ 0 Bệnh trĩ có mang thai được không? http://3tpharma.com.vn/13595/benh-tri-co-mang-thai-duoc-khong/ http://3tpharma.com.vn/13595/benh-tri-co-mang-thai-duoc-khong/#respond Thu, 22 Aug 2013 02:54:37 +0000 http://3tpharma.com.vn/13595/benh-tri-co-anh-huong-gi-den-viec-mang-thai-khong/ http://3tpharma.com.vn/13595/benh-tri-co-mang-thai-duoc-khong/feed/ 0 Lời khuyên cho các thai phụ bị bệnh trĩ http://3tpharma.com.vn/17373/loi-khuyen-cho-cac-thai-phu-bi-benh-tri/ http://3tpharma.com.vn/17373/loi-khuyen-cho-cac-thai-phu-bi-benh-tri/#respond Sun, 07 Jul 2013 03:07:35 +0000 http://3tpharma.com.vn/17373/loi-khuyen-cho-cac-thai-phu-bi-benh-tri/ http://3tpharma.com.vn/17373/loi-khuyen-cho-cac-thai-phu-bi-benh-tri/feed/ 0 Bị trĩ khi mang thai http://3tpharma.com.vn/17050/bi-tri-khi-mang-thai/ http://3tpharma.com.vn/17050/bi-tri-khi-mang-thai/#respond Fri, 26 Apr 2013 03:08:22 +0000 http://3tpharma.com.vn/17050/bi-tri-khi-mang-thai/ http://3tpharma.com.vn/17050/bi-tri-khi-mang-thai/feed/ 0 Lời khuyên cho thai phụ khi bị trĩ http://3tpharma.com.vn/16997/loi-khuyen-cho-thai-phu-khi-bi-tri/ http://3tpharma.com.vn/16997/loi-khuyen-cho-thai-phu-khi-bi-tri/#respond Thu, 18 Apr 2013 09:02:18 +0000 http://3tpharma.com.vn/16997/loi-khuyen-cho-thai-phu-khi-bi-tri/ http://3tpharma.com.vn/16997/loi-khuyen-cho-thai-phu-khi-bi-tri/feed/ 0 Phòng ngừa bệnh trĩ khi mang thai http://3tpharma.com.vn/16747/phong-ngua-benh-tri-khi-mang-thai/ http://3tpharma.com.vn/16747/phong-ngua-benh-tri-khi-mang-thai/#respond Sat, 13 Apr 2013 03:03:42 +0000 http://3tpharma.com.vn/16747/phong-ngua-benh-tri-khi-mang-thai/ http://3tpharma.com.vn/16747/phong-ngua-benh-tri-khi-mang-thai/feed/ 0